Ceníky

Ceny pronájmu montovaného lešení (DSK)

Tyto ceny platí v případě dodání lešení včetně montáže a demontáže jako kompletní služby. Ješení je předáno formou předávacího protokolu s vyznačenou výměrou. Do konstrukce takto předaného lešení není dovoleno jakkoliv zasahovat, přestavovat jej nebo demontovat bez předchozí konzultace. Pronájem DSK je řešen zejména částí III. Rámcové smlouvy a příslušnou částí Obchodních podmínek.

Ceny pronájmu DSK

Ceny montáže a demontáže lešení
Montáž lešení
(podle složitosti, terénu a množství)
29 - 80 Kč/m2
Demontáž lešení10 - 40 Kč/m2
Ceny pronájmu DSK podle předané výměry
Denní pronájem 1 - 49 m23 Kč/m2/den
Denní pronájem 50 - 99 m22 Kč/m2/den
Denní pronájem 100 - 299 m21,50 Kč/m2/den
Denní pronájem 300 - 499 m21 Kč/m2/den
Denní pronájem příhradových nosníků4 Kč/bm/den
Ochranné sítě
Montáž ochranných sítí10 Kč/m2
Demontáž ochranných sítí5 Kč/m2
Pronájem ochranných sítí0,17 Kč/m2/den
Ostatní práce a činnosti
Přenášení materiálu nad 30m6 Kč/m2
Prostoje - nezaviněné (nepřipravenost stavby)300 Kč/hod/osoba
Vícepráce - neuvedené v ceníku300 Kč/hod/osoba
Vícenáklady
(nezahrnuté v montáži, demontáži a pronájmu) - nezaviněné
dle skutečnosti
Pokuta za neoprávněné užívání nedokončeného nebo nepředaného lešení bez souhlasu pronajímateletrojnásobek běžného nájemného dle tohoto ceníku za každý i započatý den, minimálně 10.000 Kč
Doprava
(podle množství lešení volíme optimálně velikost soupravy a počet cest)
10 - 45 Kč/km

Ceny pronájmu sady lešení

Tyto ceny platí v případě pronájmu lešení bez montáže a demontáže. Ješení je předáno formou předávacího protokolu s vyznačeným seznamem komponent. Montáž a demontáž je v kompetenci nájemce. Pronajímatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za dodržení norem a předpisů pro montáž dočasných stavebních konstrukcí (DSK). Nájemce nese plnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození jednotlivých komponent lešení. Pronájem sady lešení je řešen zejména částí IV. Rámcové smlouvy a příslušnou částí Obchodních podmínek.

Ceny pronájmu sady lešení

Ceny pronájmu DSK podle předané výměry
Denní pronájem 1 - 49 m26,50 Kč/m2/den
Denní pronájem 50 - 99 m24,50 Kč/m2/den
Denní pronájem 100 - 299 m23,50 Kč/m2/den
Denní pronájem 300 - 499 m22,50 Kč/m2/den
Denní pronájem nad 500 m21,5 Kč/m2/den
Denní pronájem příhradových nosníků4 Kč/bm/den
Ochranné sítě
Pronájem ochranných sítí0,17 Kč/m2/den
Ostatní práce a činnosti
Přenášení materiálu nad 30m6 Kč/m2
Manipulace při přípravě, návozu, odvozu a úklidu sady lešení300 Kč/hod/osoba
Prostoje - nezaviněné (nepřipravenost stavby)300 Kč/hod/osoba
Vícepráce - neuvedené v ceníku300 Kč/hod/osoba
Vícenáklady
(nezahrnuté v montáži, demontáži a pronájmu) - nezaviněné
dle skutečnosti
Pokuta za neoprávněné užívání nepředaného lešení bez souhlasu pronajímateletrojnásobek běžného nájemného dle tohoto ceníku za každý i započatý den, minimálně 10.000 Kč
Doprava
(podle množství lešení volíme optimálně velikost soupravy a počet cest)
10 - 45 Kč/km