Zásady firemní politiky

Zásady firemní politiky

ve firmě máme dvě zásady. Těmito zásadami se řídíme uvnitř firmy i vůči dodavatelům i zákazníkům a totéž očekáváme od našich dodavatelů a zákazníků. 

Zásada č. 1 :  Když se něco slíbí, musí se to dodržet. Pokud nastane problém, je na tom, kdo něco slíbil aby ho řešil.

Zásada č. 2 :  Faktury a dluhy se platí do data splatnosti. Pokud má kdokoliv problém s konkrétní úhradou, je na něm aby to řešil a to včetně komunikace s veřitelem. Tedy očekává se, že on bude volat a ne že bude volán. To, co se pak domluví, platí. Viz Zásada č. 1

Nemáme zájem o dodavatele nebo zákazníky ani o zakázky od zákazníků, kteří tyto zásady nectí, nebo ctít nechtějí..

S úctou vůči všem férovým a poctivým dodavatelům a zákazníkům

Ing. David Flekna, jednatel společnosti